System Informacji Przestrzennej
Gmina Strzyżów

www.strzyzow.plUzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej
Urzędu Gminy Złoty Stok.
Dane mają charakter poglądowy
i nie mogą stanowić podstaw
do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

MPZP
PUWG1992: 
WGS84: