www.rzezawa.pl


Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Gminy Rzezawa.
Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Operacja
„Utworzenie mapowego portalu doradczo-informacyjnego”
realizowana jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.

PUWG1992: 
WGS84: