www.rabawyzna.plDane mają charakter poglądowy,
i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


Warstwa prezentująca dane o charakterze katastralnym (granice i numery działek ewidencyjnych) zawiera dane pozyskane w dniu 28.11.2013r., pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa. Warstwa ta zawiera przybliżone informacje dotyczące granic i numerów działek ewidencyjnych i mogą być one wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy.

MPZP
PUWG1992: 
WGS84: